تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - مطالب آذر 1392
Mountain View

انتخاب معلم نمونه ازمنظری دیگر

انتخاب معلم نمونه ازمنظری دیگر
 
باسلام به همه ی تلاشگران عرصه ی تعلیم وتربیت همانگونه که مستحضرهستید این روزها شاهد تکمیل فرم های معلم نمونه درمدارس هستیم .
  می خواهم این مسئله راازچندمنظرموردبررسی قراردهم : البته قبلا ازهمکاران عذرخواهم منظورم همه ی منتخبین نیست بلکه منظورخیلی واضح است وفکرمی کنم اکثربزرگواران بامن هم عقیده باشند. 
ا- ممکن است بااین روند بی نظم ترین معلمان معلم نمونه  شوند! تعجب نکنید سالهایی را درشهر وشهرستان خودمان به گواه خود مدیر وسایرهمکاران شاهد بوده ام که بی نظم ترین معلم درهمان سال معلم نمونه مدرسه وشهرستان شده البته  به مرحله ی استانی وکشوری راه پیدانکرده است چون تالیف ومقاله و...خواسته اند و از ادامه ی رقابت بازمانده است. دلیلش خیلی راحت است وقتی مدیران محترم مدارس ابزارارزیابی دقیق ندارندو همه رایکسان می بینند وفرم هایی که از سازمان و اداره ی شهرستان به مدارس می رسد را به همه می دهند وکارخودشان را راحت می کنند ومی گویند امتیازهای عمومی که نیازبه مدرک نداردمانند ورودوخروج وسایرکارهایی که وظیفه ی آنها نظارت بوده اما کوتاهی کرده اند وازنظرآنان دراین مسئله  همه یکسان هستند یعنی همه نمونه هستند! حال نوبت به بندهای تشویقی ها وضمن خدمت ها وخلاصه هرچی مدرک می خواهد میرسد. دراینجاست که گام اول اشتباه برداشته می شود ومعلم منظم ومنضبط وفداکار و...  که سابقه اش کمتربوده یاتشویقی هایش از سالهای قبل که ربطی به سال تحصیلی جدید هم نداشته یا سایر معیارهای دیگر که آنها هم جای بحث دارد ودرحوصله ی این مطلب نمی گنجد  امتیازش کم می شود واولین واکنش هم ازسوی همان مدیر نشان داده می شود که چرا چنین شد؟و...!
ایرادازاین است که مدیران محترم که نمی خواهند محبوبیت و مقبولیت خودرادربین همکاران ازدست بدهندمتاسفانه ناخواسته تضییع حق می کنند ودرهمین جا سفارش می شود اصل تشویق وتنبیه را درنهج البلاغه ی امام علی حتما بخوانند!
2-چه لزومی داردکه معلم خودش درخواست ویا ادعای معلم نمونه بکند؟!  وقتی مدیر فرم را به همکار ان می دهد ومی گوید این فرم ها راخودتان تکمیل کنید یعنی همین! یعنی اینکه شماکه ادعا می کنیدنمونه هستید ازنظرمن همه نمونه هستیدامابرای شهرستان مدرک وسندارائه دهید! ودرست به همین دلیل است که بسیاری ازهمکاران بزرگوار فرم ها را تکمیل نمی کنند ومی گویند ما شرکت نمی کنیم! به نظرمی رسد بخاطر اهمیت به شان معلم بهترین راهکار این است که مدیران محترم جانب مقبول بودن وترس از اینکه قدرتشان تزلزل پیداکندراکناربگذارند و شرایط عمومی را به همه یکسان ندهند وازطرفی فرم ها هم مانند فرم های آخرسال درپایان سال توسط مدیریت محترم کامل شود. درضمن مگرقرارنیست معلم نمونه ی سال تحصیلی ....... انتخاب شود؟! خوب چرا معیار ها را تغییر نمی دهند اگرهمکاربزگواری مدرک ایثارگری دارد ویا ضمن خدمت وتشویقی -البته درسال تحصیلی جاری بایدمحاسبه شود -ولی چرا ضمن خدمت ها وتشویقی های سنوات گذشته باید دریک سال محاسبه شود؟ شاید همکاری واقعا درسال جدید ازهرحیث فعال ترباشدو برعکس همکاری چندتشویقی وزارتی هم ازسالهای گذشته دارد ولی درسال تحصیلی جاری به دلایلی کوتاهی کرده وکم کاری یکند! امیدوارم آنان که هدفشان ازاین طرح بزرگداشت مقام معلم وتکریم اوست راه وروش صحیح تشویق وتکریم راهم بکار بندند.
موضوع:
[ پنجشنبه 21 آذر 1392 ] [ 02:44 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

اختلال یادگیری درپیش دبستانی

دربازدیدهایی که ازبرخی مراکز پیش دبستانی داشته ام بعضی همکاران گرامی نسبت به فرایند یادگیری نوآموزان نگران بوده اند. همانطورکه گفته شده ضمن اینکه شما باید بیشتر به مهارت گوش دادن ودست ورزی تاکید داشته باشیدوبرهمین اساس سرفصل های داده شده راکارکنیداما بازهم ممکن است نوآموزانی داشته باشید که دچار اختلال یادگیری باشند.البته اختلال یادگیری بیماری نیست وما در دبستان دانش آموزی را دچاراختلال یادگیری می دانیم که اولا ازهوش متوسط به بالایی برخوردارباشددوما ازنظرعاطفی احساسی مشکلی نداشته باشد وسوما دریک یا دودرس ضعیف باشدنه درهمه ی دروس. حال ممکن است این سئوال پیش آیدکه آیا درپیش دبستانی هم کودکان دچار اختلالات یادگیری هستند؟ پاسخ راکه ازمرکزاختلالات ویادگیری درخشان گرفته ام بخوانید.

اختلال یادگیری در پیش دبستانی

کلیک کلیک کلیک

موضوع:
[ پنجشنبه 14 آذر 1392 ] [ 08:47 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

نامه ای به معلم ریاضی از زبان یک دانش آموز دارای اختلال در ریاضی

نامه ای به معلم ریاضی از زبان یک دانش آموز دارای اختلال در ریاضی

 

معلم ریاضی عزیز :

لطفاً اجازه دهید در آزمونها تكه ای كاغذ با جای كافی برای محاسبات داشته باشم.

اگر بار اول مسئله را اشتباه فهمیدم به عكس العملهای فوری وشانسی برای حل كردن مسئله نیاز دارم. اغلب اشتباهات من در نتیجه اشتباه دیدن مسئله است .برای جلوگیری از این اشتباه، شما باید همزمان كه مسئله را انجام می دهم مراقب باشید و اشتباهاتی را كه رخ می دهد یادداشت كرده و آن را تصحیح كنید.

مسائلی كه خیلی نزدیك به هم روی صفحه نوشته شـده اند سبب خستگی و سردرگمی ذهنی من می شوند .لطفاًمسائل تستی واضح باشند ،فقط مهارتهای لازم را بیازمایید .این مسائل نباید اعدادبزرگ ومحاسبات گیج كننده غیرضروری داشته باشند ؛چون سبب منحرف شدن من از موضوع اصلی و آشفتگی ام می شود.

لطفاً به من بیش از زمان استاندارد وقت بدهیدتا مسائل را تكمیل كنم و كنترل كنید كه آیا من دلهره دار م یا نه؟اگر ممكن است اجازه دهید كه من با توجه به اصل یك به یك ( كلمه به كلمه ) در حضور شما امتحان دهم. از همه مهمتراین كه هرگزفراموش نكنید من می خواهم مطلبی راآموخته وآنرا حفظ كنم!درك كنیدكه ریاضی برای من بسیار متفاوت از دیگر موضوعات است . ریاضی تلخ است! كوچكترین بد فهمی یا شكست در استدلال باعث هراس و گریه من می شود.

لطفا درك كنید كه من تلاش كرده و بارها شكست خورده ام و برای من ریاضی یك موضوع بسیار هیجانی است . دلسوزی به هیچ وجه به من كمك نمی كند ، اما صبر و توجه خاص شما می تواند مفید باشد.

من نمی دانم چرا اینقدردرریاضی مشكل دارم.معلومات ریاضی ام درمیان انبوه اطلاعات حافظه ام بطور تصادفی پاك می شوند و من نمی توانم اشتباهات روش خود را تصحیح كنم. دوست دارم كه بعد از كلاس ، بر روی موضوعی كه تازه ارائه شده كار كنیم . یا اگر این امكان وجود ندارد،همان روز حداقل یك ساعت كار كنیم .

تقاضا دارم كه برای تمرین، مسائل اضافی به من داده  شود.می دانم كه كاركردن با من برای شما خسته كننده است . هیچ الگوی منطقی برای اشتباهات من وجود ندارد.بیشتر آنها در ثبت یا "دیدن " بخشی از یك مسئله در دیگری است.مطمئنم پس از چند ساعت كار با من، خواهید فهمید چقدر مهم است كه مسائل را تا حد امكان یكدست و ساده كنید ، زیرا مغز من به اندازه كافی انحرافهای ناامید كننده ایجاد می كند. من باید بتوانم هنگام ارائه مطلب جدید،هر مرحله را نوشته و حل و فصل كنم تا آنرا به اندازه ای خوب بفهمم كه بتوانم برای شما بازگو كنم.

شاید شما بتوانید در درس آینده تاثیر خوبی روی من بگذارید . لذا درس می تواند بیشتر به صورت مرور باشد ومن دیگر گریه نخواهم كرد.درآخر مطمئنم كه شماتا الان می دانیدكه من سعی نمی كنم از انجام دادن آنچه كه ازبقیه كلاس خواسته شده"شانه خالی كنم ". من برای"به دوش نكشیدن مسئولیتم"بهانه نمی تراشم. می خواهم دراین كلاس بیشتراز آنچه كه از دانش آموزان متوسط یابهتر خواسته می شود،به كلاس ارائه دهم. امیدوارم مشتاقانه به نمره بالای میانگین در كلاس دست یابم.

پیشایش به خاطر همه كمكهایتان دراین راه، متشكرم

باتشکرازهمکارگرامی خانم آرین متخصص گفتاروزبان  واختلالات یادگیری

موضوع:
[ پنجشنبه 14 آذر 1392 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

مطالب کاربردی برای کلاس اول

 

   دانلود نمونه سوال و مطالب پایه ی اول ابتدایی

نمونه هایی از املای تصویری

 

و.................   

لطفا برروی
ادامه مطلب                
کلیک نمایید
.

  باتشکرازدبستان آنلاین


ادامه مطلب


موضوع:
[ پنجشنبه 14 آذر 1392 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]