تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - مطالب آذر 1393
Mountain View

توصیه های کاربردی به همکاران عزیزعلاقمندبه پژوهش

توصیه هایی کاربردی  

   به معلمان پژوهنده وهمکاران جوان که علاقه به اقدام پژوهی دارند: 

 این توصیه ها رابراساس تجربیات ومشاهدات شخصی خود نوشته ام ودرسایت سازمان معلمان ایران گذاشته شده است. 

      برای مطالعه برروی کلمه ی معلم‎ کلیک نمایید.[ چهارشنبه 19 آذر 1393 ] [ 10:42 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایداردرعلوم تربیتی وروان شناسی-علوم اجتماعی وفرهنگی

بایاری واستعانت خدای بزرگ دراین کنفرانس  شرکت کردم و گواهینامه ی بین المللی pcmsازآکادمی استرالیا نیز  ازطریق پست به دستم رسید. درذیل تصویر این گواهینامه واز همه مهم تر در ادامه مطلب سخنرانی سرکارخانم دکترفرزانه براتی رییس کنفرانس و معاون تحقیقات وپزوهش وفن آوری را مطالعه بفرمایید..لطفا برروی 
                           
ادامه مطلب  کلیک نمایید. 

          


ادامه مطلب
[ یکشنبه 2 آذر 1393 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]