تبلیغات
سایت آوای فرهنگی شهر ایور - مطالب تیر 1394
Mountain View

بحث داغ کارگاهی مدرسان ارزشیابی کیفی-توصیفی درگروه تله گرام

به همت جناب دکتر قره داغی رییس گروه سنجش وارشیابی آموش ابتدایی کشور گروه مدرسان ارزشیابی توصیفی که چند ماه است هدفمندانه تلاش می کند و درساعات وموضوعات تعیین شده تحت عنوان گروه زنده اندیشان به بحث و تبادل نظر می پردازد شب گذشته نیز ازساعت 23 بحث داغ کارگاهی خود را شروع کرد و آقای دکترقره داغی لطف فرمودند  مطالب را جمع بندی کرده اند. لطفا در ادامه مطلب بخوانید آنچه گفتیم و شنیدیم:


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 18 تیر 1394 ] [ 09:12 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

انتقال یک تجربه

معمولا همه ساله شاهداجرای المپیادها و جشنواره های گوناگونی درسطح مدارس کشورهستیم ودربیشترمناطق ازآنجاکه نگاه برگزارکنندگان فقط برای انتخاب برنده است و بالطبع افرادزیادی هم بایدبازنده اعلام شوندآن نشاط وانگیزه ی پایدار دردانش آموزان دیده نمی شود و معمولا پس از بازگشت به مدارس کاملا چهره ی دانش آموزان این پیام را می رساند اماخوشبختانه مدارسی هستندکه برخلاف طرفداران نظریه ی رفتاری این نگاه را قبول ندارند.

ناحیه ی 3 آموزش وپرورش اصفهان به لطف بهره مندی از اساتیدوآموزگاران مجرب که بعضاازمدرسان فعال ارزشیابی کیفی-توصیفی هم هستند امسال نیز سنت شکنی کردند و این المپیادرا به گونه ای برگزارنمودند که پس ازبرگزاری آن همه ی شرکت کنندگان احساس موفقیت کردند.

باتشکرازهمکارخوبم خانم ابراهیمی نژاد که لطف کردندو گزارش کامل آن راارسال نمودند

لطفا برای مطالعه ی کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید..[ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]

مقاله ای پژوهشی درباره ی ارزشیابی کیفی- توصیفی

ارزشیابی کیفی-توصیفی همچنان شاهراه یادگیری

باتشکر ازاستاد گرانقدرجناب آقای دکترقره داعی

  ( دانلود فرمایید)

نشریه نگاه . هفته سوم . خرداد 1394  [ جمعه 12 تیر 1394 ] [ 01:32 ب.ظ ] [ رجبعلی باقری ]